Notaria's schenking.nl

Stichting Kidz Active Foundation is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Giften zijn daarom aftrekbaar van de belasting. Kijk voor de voorwaarden op www.belastingdienst.nl