Benefietfeest Kidz Active

Omdat een ander goed doel zich op het laatste moment terugtrok, ontving Kidz Active een uitnodiging voor een Benefietfeest van de Hogeschool Rotterdam.
De studierichting Communicatie heeft een projectgroep waarin studenten een bijdrage kunnen leveren aan een goed doel, door middel van het organiseren van een evenement.
Dit benefietfeest werd gehouden in Off Corso in Rotterdam.

Met zijn vieren (Sandra, Daniëlle, Robbert-Jan en Jan) waren we aanwezig en konden we genieten van een enthou-siaste groep studenten die erg betrokken was.
Een DJ zorgde voor spijkerharde muziek (niet geheel mijn smaak) die bij de vele aanwezigen goed in de smaak viel. Wij waren vrij vroeg en we hoopten maar dat er nog wat meer mensen zouden komen, maar rond 22.00 uur was het toch aardig druk.
Rond half elf mocht Jan het woord voeren namens de Kidz om de aandacht te vestigen op onze projecten en te vragen om een bijdrage (zie hieronder de speech).
Nadat we met enkele projectgroepleden en ook de studie-begeleidster hadden gesproken, zijn we rond elven weer op huis aangegaan.

De totale opbrengst van het feest is opgelopen tot € 630,-
Alle aanwezigen, hartstikke bedankt!!

Speech Jan

Namens de Stichting Kidz Active, wil ik jullie bedanken voor de uitnodiging om hier aanwezig te zijn.
Met name Cees v.d. Touw en de projectgroep Yes I Care van de Hogeschool Rotterdam.
Onze voorzitter, Yvonne van Aalten, kan helaas niet aanwezig zijn. Wél heeft ze vooraf overleg gehad met o.a. Abdel en Asma.

Heel in het kort wil ik jullie vertellen wat de Kidz in Ghana doen. In het noorden van Ghana, in en rondom Tamale, zijn er de laatste jaren verschillende projecten gestart.

1. Een school in Malshegu.
Het eerste schoolgebouw daar is klaar en de boeken zijn aangeschaft. Er zijn 6 toiletten met riolering en spoel-water en dat is in die regio zeker niet gewoon! Verder zijn er schoolmeubels, schooluniformen etc. aangeschaft.

2. Ondersteuning van 2 weeshuizen in Tamale.
Er worden medicijnen, luiers en veel andere artikelen verstrekt waar dringend behoefte aan is. Ook de renovatie van een groot weeshuis is in voorbereiding.

3. Microkredieten.
Inmiddels zijn er 55 vrouwen die een microkrediet krijgen voor een handeltje, waardoor zij zelf kunnen inkopen waar ze willen en niet daar waar de woekerprijzen gerekend worden. Hiermee blijkt de winst soms wel met 100% omhoog te gaan!

4. Verder zijn er twee invalidenprojecten.
Het bouwen van een gebouw voor het dagelijkse leven is wel het belangrijkste, maar ook de naaimachine handel en het naaien van kleding; het lesgeven door vrijwilligers van Vrijwillig Afrika in Engels en rekenen en de aanschaf van onder meer schoolborden, tafels en banken voor de lessen zijn natuurlijk erg belangrijk. Verder wordt er hulp geboden bij het opnieuw bekleden van rolstoelen en is er woonruimte voor de invaliden betaald voor 2 jaar.

Jullie zien dat de bijdragen die we ontvangen in Nederland goed terechtkomen. Geregeld gaan er vrijwilligers naar Tamale, ook om te kijken hoe het staat met al onze pro-jecten. Zo vertrekt Robbert-Jan komende maandag weer voor drie weken.

We hopen dat deze avond een groot succes wordt. Ik wens jullie in ieder geval nog een heel fijne avond en wens ieder-een gezellige feestdagen en een gezond, vrijgevig en zorg-zaam 2008.

Dank jullie voor je bijdragen!

Jan de Smit

Klik hier voor de foto's.