ACTIES 2014


Eefje Stans gaat in 2015 weer naar Tamale om op de school te werken. Zij heeft samen met haar moeder Liliane Simons een garageverkoop gehouden. Het repectabele bedrag van € 1.255,- is inmiddels op de rekening van Kidz Active bijgeschreven. Het geld zal o.a. gebruikt worden voor schoolboeken, uniformen, een financiële bijdrage aan de leraren etc.


Oud vrijwilligster Hotske van Roekel heeft wederom € 500,- geschonken. Het geld zal o.a. besteed worden om de kosten van de school te betalen zoals de electriciteitsrekening en de waterrekening. Ook zal er rijst, olie, groenten etc. voor de maaltijden van de kinderen voor gekocht worden.

Jeanne Geraads gaat voor de stichting LALIBELA een microkrediet project opzetten in Ethiopië. Rianne en Yvonne hebben haar informatie verschaft over de uitvoering hiervan. Als dank voor de voorlichting heeft Jeanne € 50,- geschonken


Wij begroeten onze nieuwe maandelijkse donateur mevr. Addy van den Bos van


In december 2014 heeft Robert Jan Lamers (Bundaberg BV) wederom een bedrag van € 750,- op de rekening van Kidz Active overgemaakt. Dit bedrag is o.a. gebruikt om de toiletjes van de kleuter wc`s d.m.v. extra tegels hygiënisch te verbeteren. Ook is er een zwart/wit laserprinter voor de bibliotheek aangeschaft ter vervanging van de huidige copiër/printer. Deze kon niet meer worden gebruikt omdat de benodigde toner niet in Ghana verkrijgbaar is.
  


  

 

 

 

 

 

 Op 30 november 2014 vierden de vaste medewerkers en enkele speciale gasten van Kidz Active het 10 jarig bestaan. Yvonne bedankte o.a. Mary, Lenie, Gonneke, Rianne en John voor hun inbreng in de stichting.
De geweldig taart werd bijna kosteloos ter beschikking gesteld door Addy van den Bos van www.hettaartenbos.nl uit Dordrecht.


De oprichtster en voorzitter van de KIDZ ACTIVE FOUNDATION Yvonne van Aalten-Hermans geridderd.

Precies 10 jaar na de oprichting van KidzActive is Yvonne op 26 november 2014 in het Kidz Active kantoor te Zwijndrecht, in het bijzijn van naaste medewerkers en familie door de burgemeester van Dordrecht, de heer Arno Brok, in kennis gesteld van haar benoeming door koning Willem-Alexander tot RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU.
In zijn toespraak benadrukte de burgemeester de waarde van deze onderscheiding die alleen wordt uitgereikt aan mensen met een bijzondere verdienste jegens de samenleving.

Lees hier verder.....


Bent u nog geen vaste donateur van Kidz Active?
U kunt ook doneren via
"Geef Samen"
of winkelen bij bekende webshops en tevens doneren via "Goede Doel Shop"


Oktober 2014.

2 vrijwilligsters (Loes en Greetje) 3 familieleden (Willeke, Arjan en Bas) die een rondreis maken door Ghana via Ghana Active, doneerden gezamenlijk € 250,-
Hier samen op de foto met Gids Sylvester en chauffeur.


Oud vrijwilligster Eefje Stans en haar moeder Liliane Simons gaan maandelijks geld doneren om kinderen naar de Kidz Active school te laten gaan.


Oktober 2014. Door drukke prive werkzaamheden moeten Jitske v/d Kamp en Michael Wijnen helaas hun bezigheden voor Kidz Active stoppen.
Het Kidz Active team bedankt beiden voor de prettige samenwerking in de afgelopen 3 jaar.


Zoals misschien bij sommigen bekend gaan Yvonne en John 2 maal per jaar naar Ghana om zaken voor Kidz Active te regelen, te coördineren en het benodigde onderhoud uit te voeren. Op doktersadvies kon Yvonne dit jaar helaas niet afreizen naar Tamale.
John
is in november deze keer alleen gegaan en heeft o.a. gesprekken gevoerd met de leraren, de Ghanese Education Service, Big Daddy de aannemer en onze contactpersonen. Ook heeft hij in deze periode (2 weken) diverse projecten van Kidz Active bezocht.


             Rolf en Rietje Smit zijn in Oktober dit jaar 50 jaar getrouwd.

Als huwelijkscadeau hebben zij aan de gasten gevraagd om geld te storten op de rekening van Kidz Active. Het geld is bestemd voor de maaltijden van de leerlingen.

De teller staat op dit moment op € 865,-


Sylvester, de manager van de Kidz Active school, is dit jaar afgestudeerd en ontving op 18oktober in Kumasi zijn diploma voor de lerarenopleiding.
              ------------------

Olivia Cramer heeft tijdens haar verblijf als vrijwilliger in Ghana € 300,- geschonken aan de Kpalsi Bibliotheek voor leerboeken en opbergboxen.


Donaties in september:
Robert Jan Lamers (Bundaberg BV) heeft weer een geweldig bedrag van € 750,- overgemaakt.
Mevr. Meulblok den Hollander (tante van Rianne, 89 jaar !!!)heeft € 250,- geschonken.
Koos Knook heeft alweer € 250,- overgemaakt op de rekening van Kidz Active.
Mevr J H van Heijst-de Jong heeft als verjaardagsgift € 60,- gedoneerd.


Wij begroeten 2 nieuwe medewerksters in het Kidz Active team. Petra van der Heijden zal de vrijwilligsters gaan begeleiden die in de Kpalsi bibliotheek gaan werken. Eefje stans zal de taak op zich nemen om de vrijwilligsters te begeleiden die naar de Kidz Active school gaan. Beiden hebben recent in Tamale vrijwilligerswerk gedaan en kunnen daardoor de vrijwilligers up to date informeren.
Klik op een foto voor meer informatie.


Kijk eens links onder het knopje "Nog te doen / al gedaan lijst" of klik hier...


AUGUSTUS 2014                         Goed nieuws.
 

Mirte (zie het stukje over de Kaeskoppenstad) heeft tijdens haar verblijf in Tamale, voor het geld wat zij tijdens de actie in Alkmaar had opgehaald, 8 computers, 2 tafels en 8 stoelen gekocht voor het computerlokaal in de Kidz Active school. Yvonne heeft aan één van de ontslagen leraren ( Isaac) gevraagd om toch op de school te blijven om de kinderen computerles te geven. Ook heeft Mirte, samen met vrijwilligster Ruby Egging, stoelen en tafels voor schoolklas JHS 2 gekocht.


10 JAAR KIDZ ACTIVE FOUNDATION EN NU EEN FEEST,
Ik heb nog nooit zo`n  dubbel gevoel gehad.
Er werd me gevraagd, om als voorzitter van Kidz Active een stukje te schrijven vanwege ons 10 jarig bestaan, normaal vind ik dit zo leuk, er is altijd wel positief nieuws te melden.
Alleen nu niet, althans voor ons is het zeer verdrietig nieuws.
Eerst positief nieuws, wij zijn er bijzonder blij mee, dat we het hebben gehaald onze droom in 10 jaar waar te maken, eerst een lokaaltje, toen een klein schooltje en nu een totaal school met alles erop en eraan, nu zijn we gewoon een hele grote, en toch hele kleine Foundation, En wat zijn we trots.
....
Lees hier verder......


Augustus 2014      
         EEN DROEVIG BERICHT.

Toen Kidz Active 10 jaar geleden werd opgericht, was  het doel van de 6 oprichtsters om een schooltje voor de allerarmsten in Ghana te bouwen.
Dat het idee van 3 klaslokaaltjes in 10 jaar tijd zou uitgroeien tot een complex met 12 klaslokalen, twee toiletgroepen, een keuken, lerarenkamer etc. hadden zij in het begin ook niet kunnen overzien.
Niet alleen 6 lagere schoolklassen werden gerealiseerd maar ook een crèche, 2 kleuterklassen en 3 jaar Junior Highschool.
Tezamen met andere projecten zoals de microkredieten voor 80 vrouwen, een bibliotheek in de wijk Kpalsi, het renoveren van een weeshuis en hulp aan gehandicapte vrouwen was dit behaalde resultaat iets om blij en trots op te zijn.
Helaas werd het, mede door de recessie, de laatste jaren steeds moeilijker om geld bij elkaar te krijgen om deze projecten het laten voortbestaan.
Omdat het iedere maand betalen van lerarensalarissen het grootste probleem was, begon Yvonne al 4 jaar geleden met het benaderen van de Ghaneese overheid om hun verantwoordelijkheid te nemen en de salarissen van de 12 leraren te betalen. Uiteindelijk stuurde de Ghaneese Education Service per half 2013 de eerste leraren.
Nu, (augustus 2014) zijn er 6 leraren en een hoofdonderwijzer door de overheid op de Kidz Active school geplaatst. Niet genoeg maar toch hebben wij moeten besluiten om onze eigen 12 leraren na al die jaren trouwe dienst naar huis te sturen. Omdat zij allen niet volledig gediplomeerd zijn, is het niet mogelijk om hen door de overheid hun dienstverband bij de school te laten behouden.
Yvonne heeft alle leraren deze maand een brief gestuurd en uitgelegd dat er geen andere oplossing is dan hen per 1 augustus te ontslaan met 3 maanden extra salaris.
Deze droevige beslissing zal zeker een grote impact hebben op deze 12 lerarengezinnen waarbij het salaris van de leraar vaak de enige bron van inkomsten is voor een grote groep mensen.
Wij hopen op het allerbeste voor deze getroffen mensen.

Het Kidz Active Team.


AUGUSTUS 2014 Kaeskoppenstad is een jaarlijks evenement in Alkmaar waarin de binnenstad wordt omgetoverd tot de periode van het Alkmaars Ontzet in 1573. Er werken jaarlijks 1000 vrijwilligers mee. Er zijn meerdere goede doelen aan dit evenement verbonden en één daarvan was dit jaar de Kidz Active Foundation. Mirte Klingeler heeft ervoor gezorgd dat de opbrengst van onder andere de verkochte stukken kaas, bloemen en het opgehaalde geld van de bedelaars ten goede komt aan Kidz Active. Rianne, Mary en Mirte van Kidz Active  hebben de cheque ter waarde van de bak geld € 1.121,51 overhandigd gekregen door René Schram (penningmeester) en Mirella Doss vanuit de Stichting Kaeskoppenstad.   
De kinderen van de Kidz Active school in Malshegu zijn de Stichting Kaeskoppenstad meer dan dankbaar. De Kidz Active Foundation in Ghana zal er zorg voor dragen dat het geld zeer goed  en zorgvuldig wordt besteed.


AUGUSTUS 2014 6 jonge vrijwilligers (tussen 16 en 17 jaar) hebben, onder begeleiding van Daan en Maarten van Vrijwillig Wereldwijd, gedurende 2 weken vrijwilligerswerk gedaan in Tamale. Zij hebben geld gedoneerd om de bibliotheek van 4 nieuwe ramen met glaslouvres te voorzien. Zij (be)schilderden de muren van de bieb en hielden zich bezig met de straatkinderen die iedere dag naar de bieb komen om te leren en te lezen. Ook hebben zij op de Kidz Active school gewerkt.


AUGUSTUS 2014 Oud vrijwilligster Jasmijn Heiligers, is 6 maanden werkzaam geweest op de  Kidz Active school. Bij terugkomst in Nederland wilde zij zich voor deze kinderen blijven inzetten. Ze heeft een brief gestuurd aan familieleden, vrienden, kennissen, buren, collega’s, oud-docenten en oud-medeleerlingen, waarin zij vertelde wat de stichting Kidz Active doet voor deze kinderen. Ze vroeg een steentje bij te dragen aan dit mooie project. Een donatie kon worden overgemaakt op een speciaal daarvoor door Jasmijn geopende rekening. Daarbij kon men vermelden waaraan men het bedrag graag besteed zou zien. Deze  actie heeft het fantastische bedrag van € 1.000,- opgeleverd. Dit zal worden besteed aan schoolboeken en rijstmaaltijden. Jasmijn wil iedereen nogmaals bedanken voor hun bijdrage.


Juli 2014 Zoals wij al eerder berichten gaan Rani en Willem via Ghana Active een (huwelijks)rondreis door Ghana maken en vrijwilligerswerk doen in Tamale.
Op 27 juni zijn zij getrouwd. Rani en Willem hebben aangegeven dat zij als huwelijkscadeau geld wilden hebben om Kidz Active in Ghana te steunen. Inmiddels is er een geweldig bedrag van € 1.555,- door de bruiloftgasten op de rekening van Kidz Active gestort. Dit bedrag zal voor de Kidz Active school gebruikt worden om schoolboeken voor het nieuwe leerjaar te kopen . Hulde aan het bruidspaar.
Kijk hier voor hun belevenissen.....


Juni 2014. Iris Boog is twee weken als vrijwilligster werkzaam geweest op de Kidz Active school.
Zij heeft € 152,- gedoneerd.

Dit mooie bedrag was de opbrengst van de vastenactie van de RK Gemeenschap Zuidland, wat gebruikt zal worden om de bouw van de school te steunen.


Juni 2014 De voorzitter van Kidz Active, Yvonne van Aalten, heeft tot 6 juni in het ziekenhuis gelegen. Hierdoor is er enige achterstand ontstaan in het beantwoorden van diverse mails. We hopen deze achterstand zo spoedig mogelijk in te lopen.
Het Kidz Active Team.


Juni 2014 De voortgang van de bouw van de 2 klaslokalen, de lerarenkamer met store en de wc`tjes voor de kleintjes loopt voorspoedig. Eind mei is officieel de sleutel van de lerarenkamer overgedragen aan de hoofdonderwijzer.

  
  

Wij verwachten dat eind juni alles zal zijn afgerond.


Juni 2014 Vrijwilligster Mirte Klingeler, die binnenkort weer naar Tamale gaat, zal in samenwerking met Kidz Active het vakantieplan voor de Kidz Active school gaan uitwerken. Dit wil zeggen dat de kinderen in de vakantieperiode`s gewoon naar school kunnen komen. `s Morgens aangepaste les en `s middags sport en spel en crea of een film kijken. Er zal buiten de vrijwilligers altijd één leraar, één schoonmaakster en schoolmanager Sylvester aanwezig zijn. Ook zal er ieder dag gekookt worden voor de kidz door één van de koks.


Mei 2014 Door de inzet en toedoen van 2 vrijwilligers Jan en Tommie de Rooij in samenwerking met onze Gonneke en Lenie, heeft de "Deloitte Fair Chance Foundation" een bedrag van € 5.000,- overgemaakt. Dit respectabele bedrag zal ondermeer gebruikt worden voor het meerwerk dat ontstaan is bij de bouw van de klaslokalen etc. zoals het verplaatsen en repareren van de speeltuin, schoolborden voor de nieuwe lokalen, aanpassen van het hekwerk rond het sportveld, nieuw hekwerk en poort voor de verplaatste ingang, fannen en stoelen voor de lerarenkamer, schappen in de nieuwe storeruimte etc.


Mei 2014 Na terugkomst uit Ghana is Yvonne van Aalten ziek geworden. Een longontsteking, oververmoeidheid en een virus deden haar voor ruim een week in het ziekenhuis belanden. Op dit moment (26 mei) gaat het weer langzaamaan beter hoopt zij zich binnenkort weer voor 100% voor Kidz Active te kunnen inzetten.


Mei 2014 Carina Slats werkt 8 weken als vrijwilliger op de Kidz Active school.
Zij heeft € 280,- gedoneerd om de salarissen van de leraren aan te vullen.


Mei 2014 Onze dank gaat uit naar Koos Knook die meerdere malen per jaar € 250,- doneert.


Mei 2014. Rani Damsteegt en Willem van Uijen gaan op 27 juni trouwen. Een week later gaan zij via Ghana Active op huwelijksreis naar Tamale Ghana. De huwelijks/rondreis wordt gecombineerd met vrijwilligerswerk op de Kidz Active school.
Zij hebben de bruiloftsgasten gevraagd om als huwelijkscadeau, geld te doneren voor de school. De wens van het bruidspaar is om het geld te gebruiken om schoolboeken te kopen voor de leerlingen die in september naar een hogere klas gaan.


   


April 2014 Bij terugkomst uit Ghana heeft Irene Heinsbroek € 407,50 overgemaakt. Dit bedrag was nog door diverse sponsors bijeen gebracht en is bestemd voor maaltijden van de schoolkinderen.
Ook hebben Irene en Imke van Zanten hun overgebleven 293 cedis aan de school geschonken.


April 2014 De vader van vrijwilliger Dennis de Jong heeft € 500,- geschonken om schoolboeken voor de hoogste klassen te kopen. Ook heeft Dennis in Tamale alle vrijwilligers bijeen geroepen om op een zondag de school van een nieuwe verflaag te voorzien.  


De Stichting Weeshuis te Nijkerk heeft op aanvraag van Fleur van Rijn (oud vrijwilligster) € 2.500,- geschonken. Voor dit geld zijn voorzieningen getroffen om inregenen via de ramen van de creche te voorkomen. Ook is rondom het gehele gebouw een zgn "apron" gemaakt waardoor er geen vocht meer in de muren kan trekken. Er is ook een soort afdak aan de voorkant gemaakt voor regen en zonwering.

Helaas kregen wij onlangs het bericht dat "Tante Iet" de Jong van Etten plotseling is overleden. Zij was een van de eerste trouwe maandelijkse donateurs.


Inmiddels zijn John en Yvonne weer terug uit Ghana. Hieronder staan de laatste foto`s van de nieuwbouw. De muren en daken zijn geplaatst. Nu nog alle muren afwerken, deuren en ramen plaatsen, schilderen, elektra etc.

                       2 klaslokalen.                                                     lerarenkamer en store.


Van 30 januari tot 12 april verblijven Yvonne en John in Tamale voor de begeleiding van de bouw van de twee laatste klaslokalen, de lerarenkamer met store en de bouw van de toiletgroep voor de crèche.
Lees hier hun ervaringen.
(Laatste update 1 april)

Wij willen Joop en Marjo van Egmond speciaal bedanken voor hun maandelijkse bijdrage van € 150,-
Dit geld wordt gebruikt om de salarissen van de lokale mensen die in onze bibliotheek in Kpalsi werken, te betalen. Toen Marjo en Joop als vrijwilligers in 2012 in Tamale gingen werken, hebben zij de bieb weer nieuw leven ingeblazen.
Dit project heeft zich sindsdien verder ontwikkeld met als gevolg dat nu dagelijks circa 20 tot 40 kinderen en volwassenen de bieb bezoeken om te lezen en om reken en/of taalles te krijgen.
Vooral wanneer er vrijwilligers werken, is de opkomst groot omdat zij persoonlijke aandacht geven aan de kinderen en ook spelletjes met ze doen.


Lideweij, de vrouw van Robert Jan Lamers (bekend van eerdere donaties) zamelt al jaren met wat vrienden jaarlijks een bescheiden bedrag in. Onder de noemer WinWinProjecten sponsoren ze af en toe projecten. Toen Robert Jan vertelde van de WCs en de kans nu iets te doen, werd ze meteen enthousiast. Lideweij heeft € 1.500,- overgemaakt. Hierdoor kan het wc gebouwtje weer groter worden waardoor méér kinderen tegelijk naar de wc kunnen.


Fleur van Rijn, in Tamale van Januari tot half maart, heeft 1000 cedis geschonken om stenen te maken zodat een start kan worden gemaakt met de verbouw van het huis van de nachtwacht van de K.A. school ( Christopher). Een gedeelte van het huis moet wijken voor een nieuwe weg die door de gemeente naar/langs de school wordt aangelegd.


Kidz Active ontving van Walter en Christel Wijns-Goovaerts een donatie van € 500,-


De familie van Rijn doneerde € 200,-. Zij maakten via Ghana Active een rondreis om hun dochter/zus/nicht Fleur inTamale te bezoeken.


Imke van Zanten en Irene Heinsbroek, 2 vrijwilligers die via Vrijwillig Wereldwijd o.a. in het weeshuis werken hebben in totaal € 800,- geschonken
Dit geld wordt gebruikt om een vrouw een micro-lening te geven en om voor 2 maanden eten te kopen voor de kinderen van de school.

 


Ellen en Saskia Sleijster, zussen van Yvonne hebben op de Kidz Active school uitleg gegeven over het poetsen van de tanden. Zij hadden 500 tandenborstels en tubes tandpasta meegenomen om uit te delen aan alle schoolkinderen en leraren.(geschonken door tandartspraktijk Oldenburg i.s.m. Henry Schein tandheelkundige producten, Proctor & Gamble Nederland en Helen Coolen).
Ook werden vele autootjes en ander speelgoed in de crèche uitgedeeld.
    


Van begin november 2013 tot eind februari 2104 werkte Diede van Rangelrooij als vrijwilligester op projecten van Kidz Active.
In Nederland verzamelde ze € 400,- om in Tamale voor goede doelen te besteden.
Voor de helft van het geld werd eten voor de keuken van de Kidz Active school gekocht.
Voor de andere helft sponsert zij de leerlingen.
Op de foto Diede met de rest van de 60 brillen die zij uitdeelde aan diverse micro krediet vrouwen.
Een van de vrouwen begreep niet dat ze mét bril nog steeds niet kon lezen.


Kidz Active ontving een bijdrage van € 100,- voor microkredieten ter gelegenheid van de samenwerking tussen COACHBORDEN.NL EN INVESTORMATCH.NL".


Op donderdag 13 februari 2014 is de nieuwe COSMOGIRL uitgekomen, met daarin een intervieuw met Mirte Klingeler over haar vrijwilligerswerk in Tamale in 2013 en haar plannen om dit jaar weer naar Ghana te gaan.

Mirte is actief als vrijwilligster van Kidz Active in Nederland, doet acties en geeft presentaties voor vrijwilligers die ook naar Ghana gaan.


Lees hier verder

 

 


Marc Sanders en Pieter Rambags van NIPPUR business intelligence hebben er voor gezord dat Kidz Active een donatie heeft ontvangen van maar liefst € 5.000,- Voor dit geld kan het toiletgebouw met mini wctjes voor de school worden gebouwd. Big Daddy, de aannemer in Tamale, is bezig met de bouw van de twee klaslokalen en de lerarenkamer. Hij kan nu ook beginnen met de bouw van de toiletjes voor de allerkleinsten. Klik op het logo van Nippur voor meer info


Specifiek voor de financiering van microkredieten stortte deze week Robert Jan Lamers € 500,-
Robert Jan doneerde hiermee zijn inkomsten uit het dagvoorzitterschap Biobased Connections.
Kijk hier voor meer info over Biobased Connections


Door de verkoop van een schilderij uit de nalatenschap van Ann Mouton ontvingen we € 300,-


Meet4research, het bedrijf van Mel Heiligers, heeft enkele van haar relaties bereid gevonden een financiële bijdrage te leveren aan Kidz Active. Met name mag hierbij genoemd worden de heer Theo van der Star. De andere gulle gevers willen liever anoniem blijven. Dit heeft geresulteerd in het mooie bedrag van € 650,-
Het bedrag zal besteed worden aan de aanleg van de kindertoiletjes voor de crèche.


Oud vrijwilligster Hotske van Roekel draagt Afrika/Ghana/Tamale/Kidz Active
nog steeds een zeer warm hart toe.
Zij doneerde weer het bijzondere bedrag van € 500,-


Kidz Active wint aanmoedigingsprijs! Het team van Kidz Active is uitgenodigd om samen met alle andere vrijwilligers van Zwijndrecht een gezellige avond bij te wonen, georganiseerd door het Vrijwilligersservice bureau te Zwijndrecht. Sjaak Bral heeft de prijzen uitgereikt. En het is echt waar, we zijn 2e geworden!!! zie foto-album


Yvonne en Patricia in gesprek met minister van ontwikkelingszamenwerking Agnes van Ardennen.

 

 


2005 : Kidz Active en "Bing" van GTST(Everon Jackson Hooi) samen in actie.


Leontien van Moorsel heel erg bedankt voor je gulle donatie.

Neem eens een kijkje op haar website www.leontienvanmoorsel.nl