Acties 2019


Tussen kerst en oud-en nieuw ontvingen we weer veel donaties.
Er waren nog diverse mensen die, naar aanleiding van de KIDZ ACTIVE COLLEGE TOUR, geld doneerden voor maaltijden voor de schoolkinderen van onze school in Malshegu.
Dankzij de vele donaties de afgelopen maanden is het ook weer gelukt om alle personeelsleden van de school een kerstbonus te geven.
Dus voor alle leraren, de koks, de nachtwachten, de schoonmakers etc.

Het team van Kidz Active wenst iedereen een voorspoedig en gezond 2020.


Op het einde van het jaar doneerde Mevrouw E. van Roekel-Petersen weer € 1.000,-


Op zaterdag de 22ste november heeft Hotske van Roekel, mede bestuurslid van ons Kidz Active Team, een hele toffe bijeenkomst georganiseerd, op ons kantoor van Kidz Active, om de vrijwilligers die, 1 keer in de maand oud papier ophalen in de wijk Stadspolders in Dordrecht te bedanken.
Dit had Hotske in samenwerking met Nico echt fantastisch gedaan.
Het leuke was ook de kennismaking met Ghanees eten.
Bedankt Hotske en Nico, maar ook Margriet Aalberts, Margreet Koops, Isabel Zijdemans,Daniëlle van Aalten, Hetty Wessels en Hans Wessels en Rosa Ansink. Jammer genoeg waren Saskia Overweel en Margreet Koops niet aanwezig.
En uiteraard niet te vergeten een bedank ook voor de chauffeurs van HVC, Steven, Kees en Harrison, gisteren niet aanwezig.
Gelukkig heeft Hotske weer een nieuwe vrijwilliger kunnen vinden die haar komt versterken met het team.
Gert-Jan is nog niet begonnen maar wordt binnenkort ook ingezet. Welkom!!!
Het geld wat we iedere maand hiervoor binnenkrijgen bij Kidz Active, stelt ons in staat om groot onderhoud te verrichten aan onze school, wat echt heel hard nodig was/is. Onze dank, maar ook de dank van de kindertjes van Malshegu is groot.
Heb je nog een uurtje over? Op de eerste zaterdag van de maand, om 1 keer in de twee a drie maanden mee lopen, dan heel erg graag.


In opvolging van de Kidz Active College tour zijn Hadewijch Heijn - de Bruijn, Gwen Heijn en Dirk Hofland, vol bepakt met pleisters, kleren, speelgoed en schoenen, vanaf 16 november, 1 week naar Ghana geweest om de school en andere projecten van Kidz Active te bezoeken.
Zij konden aan Sylvester, de directeur van de Kidz Active School melden dat door de opbrengst van de KIDZ ACTIVE COLLEGETOUR, de maaltijden voor de kinderen voor een jaar gegarandeerd zijn. Gwen en Dirk hebben o.a. alle klassen bezocht en meegeholpen in de klassen en met koken en hebben ook geholpen met eten uit delen, en de volgende dag de EHBO Post schoongemaakt (in die hitte) en ingeruimd.

 

 

 

 

Ook zijn zij langs gegaan bij het disabled project. Deze vrouwen hebben een zwaar leven door hun handicap maar werken heel hard om hun hoofd boven water te houden wat door hun handicap moeilijk lukt.
Maria maakt prachtige placemats, jurken en andere spullen. Kidz Active heeft de vrouwen geholpen met een micro-krediet wat ze geholpen heeft om te kunnen werken en trots te kunnen zijn op zichzelf


Collegetour ten bate van Kidz Active.

Hadewijch, Anneke, Gerry en Jolanda zijn in 2018 naar Ghana geweest om een beeld te krijgen van ons project de Kidz Active school in Malshegu.
Om ervoor te zorgen dat de kinderen van de school te eten krijgen hebben zij, samen met Marga en Ab op 10 november een collegetour georganiseerd in de Kloosterkapel in Tilburg.
De dagvoorzitter was Paul Bemelen die o.a. de 4 dames heeft gevraagd naar hun ervaringen in Ghana.
Voor de genodigden heeft Proff. Widdershoven een lezing gegeven over het vrouwenhart en staan er Ghanese hapjes klaar, speciaal gemaakt door Geneviève uit Ghana.
Dirk en Karlijn hebben een Ghanese menukaart ontworpen die gebruikt is om extra donaties te doen voor het eetproject van de school.
De opbrengst van de entreegelden komt geheel ten goede aan de Kidz Active Foundation waardoor de maaltijden voor de kinderen op de Kidz Active school voor bijna een jaar gegarandeerd zijn. 
Klik hier voor een impressie op Youtube.


LET OP!!!!
IN DIVERSE DELEN VAN NEDERLAND WORDT DOOR ONBEKENDE PERSONEN GECOLLECTEERD UIT NAAM VAN KIDZ ACTIVE.
DIT IS GÉÉN ACTIE VAN ONS, DUS GA HIER NIET OP IN EN WAARSCHUW DE POLITIE.

                                De vermoedelijke dader is inmiddels ( 27 oktober 2019) in Krommenie door de politie aangehouden.

Maria van Dreumel-Groot uit Wijchen heeft net als onze voorzitter Yvonne van Aalten M.E. Ze heeft daardoor niet veel energie en is daardoor ook vaker aan huis gebonden. Yvonne heeft op de M.E. groep een oproep gedaan voor extra handjes voor Kidz Active. Hier heeft Maria direct op gereageerd. Zij heeft babymutsjes gebreid, genaaid, gehaakt, gekocht en gekregen voor de babykliniek in Malshegu in Ghana. Maria heeft voor zichzelf als doel gesteld om 100 babymutsjes vóór Oud en Nieuw 2019/2020 bijeen te krijgen.


Gelukkig ontvangen wij regelmatig donaties van geloofsgemeenschappen.
Voor continuering van onze school doneerde Iris Boog, een vrijwilligster die in 2013 op de Kidz Active school werkte, namens de Rooms Katholieke Gemeenschap Zuidland
€ 600,-
De rooms-katholieke H. Felicitaskerk te Spijkenisse doneert regelmatig een bedrag ter ondersteuning van onze school.
In de september 2019 bedroeg dit
€ 257,86

Door het uittreden van Katinka Linnert uit het bestuur van Kidz Active was er een bestuursfunctie vacant.
Het bestuur heeft in Saskia Sleijster uit Elst (GLD) de juiste persoon gevonden om deze functie per 2 september 2019 in te vullen.
Sinds de oprichting van Kidz Active voelt Saskia zich zeer betrokken tot het werk wat wij verrichten en heeft zij daarom ook in 2014 de projecten van Kidz Active in Ghana bezocht.
Wij wensen Saskia veel succes in deze functie.


Na het schilderen van de buitenkant van de school vorige maand is in juli/augustus de binnenkant aan de beurt.
Er is begonnen met het schilderen van de 13 klaslokalen en andere ruimtes.
5 vrijwilligers van Vrijwillig Wereldwijd zijn er aan begonnen en schilderden ook een prachtige olifant op een muur in een van de lokalen.Na 4 jaar heeft onze penningmeester Katinka Linnert aangegeven om haar functie per 1 september 2019 als bestuurslid en penningmeester neer te leggen.
Wij danken Katinka hartelijk voor haar inzet en vooral voor het accuraat bijhouden van de inkomsten en uitgaven van onze stichting.
Haar taak zal tijdelijk worden waargenomen door John van Aalten.


Om de kosten van de stichting omlaag te brengen hebben wij besloten om het vaste KPN contract te beëindigen.
Wij zijn voortaan te bereiken onder de volgende mobiele telefoonnummers:
0031 (0)629601582 of 0031 (0)614570598Sylvester, het hoofd van onze school in Malshegu is met een aantal leerlingen van de "Kidz Active Junior Higschool" naar Mole National Park geweest, zo`n 200 km ten oosten van Tamale.
Voor de kinderen was het een hele ervaring omdat zij nog nooit buiten Tamale waren geweest, nog nooit een olifant hadden gezien en nog nooit in een luxe bus hadden gezeten.

 
Daniëlle van Aalten, een van de oprichters van Kidz Active en Martijn Rutten zijn de trotse ouders geworden van baby
"MACK JOHN RUTTEN"
De nieuwe wereldburger kwam op 7 juli 2019 ter wereld.
Wij wensen Daniëlle, Martijn en kleine Mack veel voorspoed en een goed en gezond leven.


In de POLDERKRANT van juni 2019 stond een artikel over onze stichting.
Deze locale krant van de wijk Stadspolders in Dordrecht verschijnt iedere maand en omdat een team van Kidz Active in deze wijk iedere maand oud papier ophaalt voor onze stichting vond de redactie het de moeite waard om er een halve pagina aan te besteden.
Kijk hier verder voor het volledige artikel.


Sylvester, de directeur van de Kidz Active school is druk bezig om in de maanden mei en juni onderhoud te plegen aan de school. Zo worden scheuren in de muren hersteld en de school geheel aan de buitenkant opnieuw geverfd en zijn weer enkele klaslokaalvloeren uitgehakt en opnieuw van gewapend beton voorzien. Dit kon o.a. gerealiseerd worden door een gift van € 2.000,- van "Stichting Kinddiensten", onderdeel van gastouderbureau "Ziezo" waar onze medewerkster Hotske werkt.


Van de RABO clubkas campagne 2019 ontvingen we € 110,04

Mede dank zij de maandelijkse oudpapierophaalactie lukt het ons om de projecten in Ghana te blijven ondersteunen.
Ieder eerste zaterdag van de maand trommelt Hotske van Roekel haar vrijwilligers bijeen om in de wijk stadspolders in Dordrecht de papierbakken in de vuilniswagen te legen . Wij zijn blij dat Rosa Ansink het team van Hotske komt versterken.
Hulde voor deze groep.


Helaas moeten wij meedelen dat we zijn gestopt met de shop in de Kpalsi-bibliotheek. Door omstandigheden en ziekte van Fuseini kon de winkel niet verder optimaal functioneren. Alle verkoopspullen zijn uitverkocht en de (niet meer werkende printer en kopieerapparaat) gaan naar de reparateur voor herstel waarna ze op school verder gebruikt zullen worden. We danken Tiana Rekelhof, Eline Terhaerdt en hun sponsors voor het opzetten en begeleiden van de shop.
De bibliotheek en straatkinderenopvang blijven onder onze Ghanese Hannah wel voortbestaan.


Om water te besparen heeft Sylvester, het hoofd van de Kidz Active school, 4 toiltetten laten bouwen.
Hier kunnen de leerlingen terecht voor een kleine boodschap.


Veel van de Ghanagangers die in de Kidz Active Lodge verbleven herinneren zich nog de goede zorgen van Bob de Kok.

Na het sluiten van de Kidz Active Lodge is Bob er gelukkig in geslaagd om, met de hulp van Ghana Active en Kidz Active, een restaurantje te beginnen.


Doordat het winkeltje van Kidz Active op de grond van de Kidz Active Lodge stond, moest dit na het beëindigen van de Lodge, ook verdwijnen.
Het gehele winkeltje is geschonken aan Maria die er samen met andere vrouwen met een lichamelijke beperking, een naaiatelier/winkeltje van gaan maken.
Kidz Active heeft ook geld betaald om het winkeltje weer op te bouwen en aan te passen.
Ook werden tafels en stoelen van de Lodge door John en Yvonne aan de groep geschonken. In februari 2019 werd de winkel feestelijk geopend.

 

 


Aan het eind van 2018 werden de 3 beste leerlingen van elke klas van de Kidz Active school (primary school gedeelte) beloond met een presentje. We hebben helaas niet van alle 18 kinderen een foto.

     

     


Onze boekhoudster Katinka heeft weer uitstekend werk verricht.
Supersnel heeft zij de jaarcijfers van 2018 voltooid voor plaatsing op deze website.
Kidz Active is een open en transparante stichting, dus klik voor meer informatie HIER.


In de maand januari van 2019 mochten wij de volgende giften ontvangen:
Zomaar gekregen van een meneer die tegels kwam ophalen bij Hotske: € 50,- Sint-Felicitas kerk in Spijkenisse:
€ 271,82
Op haar 70ste verjaardag heeft oud vrijwilligster Irene Heinsbroek om donaties voor Kidz Active gevraagd:
€ 335,-

Oud Ghana Active reizigers Marion Verhulsdonck en Lucas Mens schonken
€ 250,-