Op verzoek van de Belastingdienst zijn met ingang van 1 januari 2011 de volgende gegevens beschikbaar:

1. de naam van de stichting.

Stichting Kidz Active Foundation

2. het RSIN of het fiscaal nummer.


813.945.926
Vestigingsplaats: Dordrecht

3. de contactgegevens.

Bezoek en postadres: Kapitein Rietbergenflat 90, 3333CC Zwijndrecht
E-mail: info@kidzactive.nl
Website: www.kidzactive.nl

4. de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden.

Voorzitter:     
Yvonne van Aalten-Hermans
Secretaris/ penningmeester:
John van Aalten
Leden:
Hotske van Roekel
  Saskia Sleijster

5. De doelstelling en het beleidsplan.

      Werkzaamheden die Kidz Active verricht: 

      Beheer en bestedingen van het vermogen:

      Opheffing van Kidz Active:

      Administratie:

6. het beloningsbeleid

      Reizen naar buitenland:

      Reizen binnen Nederland:

7. een verslag van de uitgeoefende activiteiten.

Het verslag van de uitgeoefende activiteiten kunt u vinden onder het knopje HOME en onder het knopje ARCHIEF

8. een financiële verantwoording.

Voor de jaarcijfers 2011, klik hier.....

Voor de jaarcijfers 2012, klik hier....

Voor de jaarcijfers 2013, klik hier....

Voor de jaarcijfers 2014, klik hier....

Voor de jaarcijfers 2015, klik hier....

Voor de jaarcijfers 2016, klik hier....

Voor de jaarcijfers 2017, klik hier....

Voor de jaarcijfers 2018, klik hier....

Voor de jaarcijfers 2019. klik hier....

Voor de jaarcijfers 2020. klik hier....

Voor de jaarcijfers 2021. klik hier....