Eind 2019 is er besloten om geen algemene nieuwsbrief rond te sturen maar een persoonlijke bedankbrief.
Deze brief is verstuurd naar circa 100 personen en instellingen die Kidz Active een warm hart toedragen.