Eind 2020 is er besloten om geen algemene nieuwsbrief rond te sturen maar een speciale kertskaart.
Deze kaart is verstuurd naar circa 100 personen en instellingen die Kidz Active een warm hart toedragen.